Приложение за препоръчване и даване на мнение за книги. Приложението използва базата данни на chitanka.info