Инструмент за служителите на фирми, които имат задачата да издават бележките - необходими за преминаване през КППтата на областните градове по работа.