Program Tom LTD

Dịch vụ kế toán

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

Về chúng tôi

Công ty được thành lập vào năm 2008 với trụ sở chính thành phố BG Plovdiv.

Dịch vụ

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là:

Chuẩn bị và báo cáo của hợp đồng lao động , bảng lương , báo cáo thuế của cá nhân

Gửi thông tin vào sổ đăng ký cá nhân

Chuẩn bị các tài khoản cá nhân và tổ chức kế toán , theo hoạt động của công ty

Kế toán thời gian của các giao dịch kinh doanh của cấp độ tổng hợp và phân tích

Báo cáo tài sản hữu hình / vô hình và chuẩn bị về kế toán và kế hoạch khấu hao thuế

Tài khoản ngân hàng và các khoản thanh toán

Báo cáo và phân tích các tài khoản với các nhà thầu - nhà cung cấp và khách hàng

Tờ khai Intrastat , VAT

Chuẩn bị các báo cáo tài chính tạm thời và hàng năm phù hợp với chuẩn mực kế toán áp dụng

Chuẩn bị khai thuế hàng năm bởi CITA và các báo cáo thống kê

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Tiếp xúc

Anka Grudleva

điện thoại di động: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg