Program Tom LTD

Shërbimet e kontabilitetit

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

Rreth nesh

Kompania është themeluar në 2008 me seli qytet BG Plovdiv.

Sherbime

Shërbimet që ne ofrojmë janë :

Përgatitjen dhe raportimin e kontratave të punës , pagave , deklaratat tatimore të individëve

Fusni informacionin në regjistër personal

Përgatitja e llogarive individuale dhe organizimit të kontabilitetit , sipas aktivitetit të kompanisë

Kontabiliteti kronologjik i transaksioneve të biznesit të nivelit sintetike dhe analitike

Raportimi i të prekshme / aktivet jo-materiale dhe përgatitjen e kontabilitetit dhe planeve të amortizimit të taksave

Llogari bankare dhe të holla pagesat

Raportimi dhe analiza e llogarive me kontraktorët - furnizuesit dhe konsumatorët

Deklaratat Intrastat , TVSH

Përgatitja e pasqyrave financiare të ndërmjetme dhe vjetore në përputhje me standardet e aplikueshme të kontabilitetit

Përgatitja e kthimit të taksave vjetore nga CITA dhe raportin statistikor të

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Kontakt

Anka Grudleva

telefon celular: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg