Program Tom LTD

Računovodske storitve

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

O nas

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008 s sedežem mesto BG Plovdiv.

Storitve

Storitev, ki jih ponujajo , so:

Priprava in poročanje o pogodbah o zaposlitvi , plače, davčne napovedi posameznikov

Predložitev informacij v osebni register

Priprava individualnih računov in računovodsko organizacijo , glede na dejavnost družbe

Kronološki računovodske evidence poslovnih transakcij sintetične in analitične ravni

Poročanje opredmetenih / neopredmetenih sredstev ter pripravo računovodskih in davčnih amortizacijskih načrtov

Bančnih računov in gotovinska plačila

Poročanje in analiza računov z izvajalci - dobavitelji in kupci

Intrastat deklaracije , DDV

Priprava medletnih in letnih računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi

Priprava letnih davčnih obračunov , ki jih Cita in statističnega poročila

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Kontakt

Anka Grudleva

mobilnega telefona: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg