Program Tom LTD

Účtovné služby

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

O nás

Spoločnosť bola založená v roku 2008 so sídlom mesto BG Plovdiv.

Služby

Služby , ktoré poskytujeme , sú :

Príprava a podávanie správ o pracovných zmlúv , miezd , daňových priznaní fyzických osôb

Poskytovanie informácií v osobnom registri

Príprava individuálnych účtov a účtovné organizáciu , v závislosti na činnosti spoločnosti

Chronologický účtovníctvo obchodných transakcií syntetické a analytické úrovni

Hlásenie hmotného / nehmotného majetku a príprava účtovníctva a daňových odpisoch plány

Bankový účet a hotovostné platby

Reporting a analýzy účtov s dodávateľmi - dodávateľmi a zákazníkmi

Výkazov pre Intrastat , DPH

Príprava priebežných a ročné účtovné závierky v súlade s platnými účtovnými štandardmi

Príprava ročných daňových priznaní podľa CITA a štatistickej správy

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Kontakt

Anka Grudleva

mobilný telefón: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg