Program Tom LTD

Сметководствени услуги

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

За нас

Фирмата е основана 2008 година со седиште градот BG Пловдив.

Услуги

Услугите кои ги претставуваме, се:

Изготвување и декларирање на договори за вработување , Ведомости за плати, даночни пријави на физички лица

Доставување на информации во личниот регистар

Изготвување на индивидуален контен план и организирање сметководството, според дејноста на фирмата

Хронолошки сметководството за стопанските операции на синтетички и аналитички ниво

известување на основни / нематеријални средства и изготвување на сметководствени и даночни амортизација планови

Известување на банкарски и парични плаќања

Известување и анализа на пресметките со договорните - добавувачи и клиенти

Декларации по Интрастат , зддс

Изготвување на средно и годишни финансиски извештаи , согласно важечките сметководствени стандарди

Изготвување на годишна даночна пријава по зкпо и статистичкиот извештај

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Контакти

Анка Грудлева

мобилен телефон: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg