Program Tom LTD

会計サービス

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

私たちに関しては

同社は本社で2008年に設立されました BG プロブジフ.

サービス

私たちが提供するサービスは以下のとおりです。

雇用契約の準備と報告、給与、個人の納税申告

個人レジスタの情報を提出

同社の活動に応じて個々のアカウント、会計、組織の準備、

合成および分析レベルのビジネス·トランザクションの時系列会計

有形/無形資産の報告と会計·税務償却計画の作成

銀行と現金の支払いを口座

報告および請負業者に口座の分析 - サプライヤーや顧客

イントラスタット宣言、付加価値税(VAT)

適用される会計基準に準拠して中間·年次財務書類の作成

CITAによる毎年恒例の税申告の準備と統計レポート

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


コンタクト

Anka Grudleva

携帯電話: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg