Program Tom LTD

Servizos de contabilidade

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

Sobre nós

Empresa foi fundada en 2008 con sede cidade BG Plovdiv.

Servizos

Servizos que prestamos son:

Preparación e elaboración de informes de contratos de traballo , folla de pagamento , declaracións do imposto de individuos

A presentación de información no rexistro persoal

Elaboración das contas individuais e organización contable , de acordo coa actividade da empresa

Contabilidade cronolóxica das transaccións comerciais de nivel sintético e analítico

informes de activos tanxibles / intanxibles e preparación de contabilidade e plans de amortización fiscal

Contabilizar pagos bancarios e diñeiro

Elaboración de informes e análise de contas con contratistas - provedores e clientes

Declaracións INTRASTAT , IVE

Preparación das demostracións financeiras semestrais e anuais , de acordo coas normas contables aplicables

Preparación de declaracións fiscais anuais por CITA e do informe estatístico

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Contacto

Anka Grudleva

móbil: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg