Програм Том ООД

Счетоводни услуги

 

Create your own Web Page - with no coding. /Направи си Уеб Страничка - без програмиране.
https://programtom.com/Simple_Web_Site/

За нас

Фирмата е създадена 2008 година със седалище град BG Пловдив.

Услуги

Услугите, които предоставяме, са:

Изготвяне и деклариране на трудови договори, ведомости за заплати, данъчни декларации на физически лица

Предоставяне на информация в персоналния регистър

Изготвяне на индивидуален сметкоплан и организиране счетоводството, според дейността на фирмата

Хронологично счетоводно отчитане на стопанските операции на синтетично и аналитично ниво

Отчитане на дълготрайните материални/нематериални активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационни планове

Отчитане на банкови и касови разплащания

Отчитане и анализ на разчетите с контрагентите – доставчици и клиенти

Декларации по Интрастат, ЗДДС

Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти

Изготвяне на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО и Статистическия Отчет

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец 1 заето лице 2 заето лице 3 заето лице
до 10 документа 30 40 50
от 11 до 20 документа 40 50 80
от 21 до 50 документа 70 80 100
от 51 до 100 документа 120 130 140
от 101 до 150 документа 160 170 180
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Фирми, регистрирани по ЗДДС
услугите
Без дейност 50 50 50
до 5 документа 70 80 100
от 5 до 10 документа 100 130 180
от 11 до 20 документа 120 150 200
от 21 до 50 документа 160 190 240
от 51 до 100 документа 240 280 350
от 101 до 150 документа 350 390 450
над 150 документа По договаряне

Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.


Контакти

Анка Грудлева

Мобилен телефон: +359 894 76 54 66
E-mail: program_tom@abv.bg